Infotehnoloogia mitteinformaatikutele

Tartu Ülikool, Eesti

Korduma kippuvad küsimused

Kas õppimine on tasuline?
Tulenevalt kõrgharidusreformist on ka avatud ülikooli õppevormis täiskoormusega õppijatele õppimine tasuta. Seda õigust piirab ainult asjaolu, kui kandidaat immatrikuleeriti tasuta magistritaseme õppesse vähem kui õppekava kolm nominaalkestust (antud juhul kuus aastat tagasi) ja ühtlasi oli ta immatrikuleeritud üle poole õppekava nominaalajast (ehk siis üle ühe aasta). Tasuta saavad õppida ka kõik need täiskoormusel õppijad, kel varasemad magistriõpingud puuduvad. Seega kui sisseastujal on bakalaureusekraad (või sellele vastav kõrgharidus) või rakenduskõrgharidus ning vähemalt kaheaastane töökogemus, siis on võimalik astuda magistrisse tasuta õppesse.

Täiskoormusel õppekoha säilitamiseks peab igal semestril läbima aineid vähemalt 30 EAP ulatuses maksimumvõlaga 6 EAP-d (st et esimese semestri lõpuks peab olema vähemalt 24 EAP, teise lõpus 54 EAP jne). Kui EAP-de võlg on suurem, siis tuleb puuduolevate punktide eest tasuda.

Kui palju maksab 1 EAP sellel õppekaval?
Ühe EAP maksumus on 2016/17 õppeaastal 45 eurot. Ülikoolis kehtestatud hinnakiri on leitav siit.

Kui tihti peab sellel õppekaval õppides ülikoolis kohal käima?
Õppetöö toimub üldjuhul neljapäevast laupäevani üle-nädalati paarisnädalatel ja iseseisva töö vormis. Loenguid saab jälgida vaadates videosalvestusi, praktikumid siis üle-nädalati.
Siinjuures tuleks arvestada, et osa aineid, mis ei ole Arvutiteaduse instituudi poolt loetavad, eeldavad kohalkäimist ka muudel aegadel.

Näiteks, juhul kui valida valikmooduli 2.2. “IT juhtimine” aine SVMJ.05.001 “Majanduse põhialused”, tuleb arvestada paraku igal reedel kohalkäimisega.

Ka vaba- ja valikainete puhul võib tekkida teatud kõrvalekaldeid. (Kuid võib proovida vastavate õppejõududega erikokkuleppeid teha…)

Mis keeles toimub õpe?
Õppetöö toimub valdavalt eesti keeles. Osasid aineid loevad  rahvusvahelised õppejõud ning need tuleb läbida inglise keeles.

Kas teise eriala bakalaureusekraadile lisanduva 2-aastase töökogemuse puhul peab töö olema seotud IT-ga?
Ei, töökogemus võib olla mistahes erialalt, eeldame kandidaadilt vähemalt kaheaastast töökogemust oma erialal (või magistrikraadi.)

Millised erialad kvalifitseeruvad informaatikast erinevatena?
Me lähtume HITSA nimekirjast IKT õppekavade kohta  http://www.hitsa.ee/ikt-haridus/ikt-oppekavad — kvalifitseeruvad kõik erialad, mida seal ei ole loetletud.

Mul on mingi muu eriala bakalaureusekraad. Kuidas tõendan vähemalt 2-aastaset töökogemust?
NB! — muudetud — Ootame töökogemuse veenvat kajastamist motivatsioonikirjas.

Mul on diplom aastast 199x. Kuidas toimub dokumentide esitamine?
Juhul kui diplomid on varasemast kui 2004 aastast, siis need automaatselt SAISis ei kajastu. Sellisel puhul on kaks võimalust: kas tuua koopiad ise TÜ Vastuvõtutalitusse või siis saada diplomi väljaandjalt kinnitatud koopia — sellist on võimalik saata ka posti teel või digitaalse kinnituse puhul ka e-mailiga. Täpsemalt tasub uurida saates küsimuse aadressile: sisseastumine@ut.ee.

Kui siin puudus vastus sinu küsimusele, siis võta ühendust Tartu Ülikooli õppeosakonnaga telefonil 737 5625 või sisseastumine@ut.ee või õppekava programmijuhi Tiit Roosmaa  tiit.roosmaa@ut.ee või ics@ut.ee.

Tartu Ülikooli õppeosakond
Telefon: +372 737 5625
sisseastumine@ut.ee
Programmijuht: Tiit Roosmaa
Liivi 2 - 327, Tartu
tiit.roosmaa@ut.ee
Õppetööga seonduvad küsimused: Liivi Luik
Liivi 2 - 210, Tartu
Telefon: +372 737 5862
liivi.luik@ut.ee