Infotehnoloogia mitteinformaatikutele

Tartu Ülikool, Eesti

Õppekaval “Infotehnoloogia mitteinformaatikutele” õpetavad arvutiteaduse instituudi maailmatasemel professorid ja lektorid, keda abistavad IT õppekavade magistrandid ja doktorandid. Lisaks annavad aineid ka praktikud IT firmadest ning õppejõud majandus- ja sotsiaalteaduste vallast.

 

Tiit Roosmaa on TÜ arvutiteaduse instituudi keeletehnoloogia dotsent. Ta on õpetanud programmeerimise, matemaatika ja keeletehnoloogia aineid.

Varmo Vene on programmeerimiskeelte semantika professor ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna õppeprodekaan. Ta koordineerib programmeerimise ja programmeerimiskeelte alast õpet arvutiteaduse instituudi õppekavades ning õpetab vastavaid kursusi nii bakalaureuse kui magistritasemel.

Helle Hein on tarkvarasüsteemide dotsent ning informaatika bakalaureuse- ja eestikeelse magistriõppekava programmijuht. Arvutiteaduse instituudis on ta õpetanud programmeerimise ning andmebaasidega seotud kursusi ning juhendanud arvukalt lõputöid.

Anne Villems on arvutisüsteemide lektor, kes õpetab arvutiteaduse instituudis andmebaaside, õpetajakoolituse ja e-õppega seonduvaid aineid. Anne on täiendõppe raames koolitanud paljude ülikoolide ja kutsekoolide õpetajaid ja õppejõude ning CEEnet meeskonnas mitmete välisriikide haridustöötajaid. Lisaks kuulub ta ka HITSA e-õppe kvaliteedi meeskonda ja on First Lego League projektide hindaja.

Vambola Leping  on arvutisüsteemide lektor. Ta on õpetanud matemaatika- ja informaatikateaduskonnas, majandusteaduskonnas ja arvutiteaduse instituudis peamiselt andmebaaside, programmeerimise, andmeanalüüsi ja äriprotsesside juhtimise valdkonnas. Juhendanud vähemalt 85 lõputööd.

Fredrik Milani on infosüsteemide lektor, kelle õpetatavate ainete temaatika ühendab infotehnoloogiat ärimaailmaga. Peamiselt keskendub ta äriprotsesside juhtimisele ja innovatsioonile läbi digitaliseerimise ja uute tehnoloogiate nagu  blockchain. Enne akadeemilise maailmaga ühinemist töötas ta vanemärianalüütikuna finantssektoris, kus ta tegeles peamiselt IT lahendustele tuginevate äri- ja tootearendusega.

Eno Tõnisson on informaatika lektor ning e-kursuse “Programmeerimisest maalähedaselt” initsiaator.

Tartu Ülikooli õppeosakond
Telefon: +372 737 5625
sisseastumine@ut.ee
Programmijuht: Tiit Roosmaa
Liivi 2 - 327, Tartu
tiit.roosmaa@ut.ee
Õppetööga seonduvad küsimused: Liivi Luik
Liivi 2 - 210, Tartu
Telefon: +372 737 5862
liivi.luik@ut.ee