Infotehnoloogia mitteinformaatikutele

Tartu Ülikool, Eesti

Õppimine

Õppekava ja selle läbimise tingimustega on võimalik lähemalt tutvuda õppeinfosüsteemis.

Õppekava maht on 120 EAP ning see koosneb kuuest moodulist:

1) Infotehnoloogia alusmoodul (24 EAP)
Õpitakse programmeerimist, infoturvet ja muid baasaineid.

2) Digitaalse ärianalüüsi ja IT kontekstuaalsete aspektide moodul (30 EAP)
Selles moodulis puututakse kokku äriprotsesside juhtimise ja analüütikaga ning ettevõtlusega.

3) Valikainete moodul (15 EAP)
Võimalik valida erinevate ainete vahel multimeediast ja tarkvaratehnikast veebirakenduste loomiseni.

4) Vabaainete moodul (12 EAP)

5) Praktika moodul (24 EAP)
Siin on võimalik teha praktika juba näiteks olemasoleva tööandja juures ning lisaks tuleb läbida ka infotehnoloogiaalane praktika.

6) Magistritöö (15 EAP)

Täpsemalt saab tutvuda ainete kirjelduste ja sisuga ATI kursuste kodulehel.

Õppekava läbimisel saadav kraad on tehnikateaduste magister.

Õppetöö on organiseeritud avatud ülikooli vormis ning toimub üle nädala neljapäevast ja laupäevani.

Õppekava ülevaade ja näidistunniplaan – PDF.

1. aasta 1. semestri tunniplaan

2. aasta 3. semestri tunniplaan

Alates 2013. aastast saab eestikeelsetel õppekavadel õppima asuda reeglina tasuta. Õpingute eest tasumine hakkab sõltuma sellest, millise koormusega õpitakse ning kas varem on õpitud kõrgkoolis. Kui üliõpilane on õppinud samas kõrgharidusastmes tasuta (riigieelarvelisel) õppekohal (antud juhul siis magistriõppes) kauem kui õppekava pool nominaalkestust või õpingud lõpetanud ning tema immatrikuleerimisest on möödas vähem kui kolm (integreeritud õppes kaks) nominaalkestust, tuleb õpingute eest tasuda. Täiendav info õppekulude kohta UT välisveebist.

Tartu Ülikooli õppeosakond
Telefon: +372 737 5625
sisseastumine@ut.ee
Programmijuht: Tiit Roosmaa
Liivi 2 - 327, Tartu
tiit.roosmaa@ut.ee
Õppetööga seonduvad küsimused: Liivi Luik
Liivi 2 - 210, Tartu
Telefon: +372 737 5862
liivi.luik@ut.ee