Infotehnoloogia mitteinformaatikutele

Tartu Ülikool, Eesti

Infotund uutele sisseastujatele: neljapäeval, 12. septembril 2019 kell 9-10 J.Liivi tn. 2 – 404

Programmijuht: Tiit Roosmaa.

Ainetele registreerimised, VÕTA avaldused, dokumendid ja igat sorti korralduslikud küsimused ning abi: : Liivi Luik

Liivi 2 – 210, tel 737 5862

 

Lisainformatsiooni, reegleid, sätteid:

ÕPPEKAVA TÄITMINE KOORMUSEGA ETTENÄHTUD MAHUS

Õppekava täitmist õppekoormusega ettenähtud mahus hinnatakse iga õppeaasta (kahe õpitud semestri) lõpus. Ainepunkte arvestatakse kokkuvõttes kogu läbitud õppeaja kohta (mitte iga semestri kohta eraldi). Õppekava täitmise mahtu vaadatakse õppekava kontekstis, st õppekavast valitud mooduliteja õppeainete suhtes.

Täiskoormusega õppes tuleb läbida igal aastal 75-100% õppekavas ettenähtud ainete mahust:

  • esimese aasta lõpuks vähemalt 45 EAP
  • teise aasta lõpuks kokku vähemalt 90 EAP

Kes täiskoormuse õppe nõudeid ei täida, viiakse järgmiseks õppeaastaks üle osakoormusega õppesse.

Osakoormusega õppides tuleb läbida 50-75% õppekavas ettenähtud ainete mahust:

  • esimese õppeaasta lõpuks vähemalt 30 EAP
  • teise õppeaasta lõpuks kokku vähemalt 60 EAP
  • kolmanda aasta lõpuks kokku vähemalt 90 EAP

Kes osakoormuse õppe nõudeid ei täida, ei ole seega täitnud õppekava minimaalset mahtu ning eksmatrikuleeritakse edasijõudmatuse tõttu.

 

ÕPPEKAVA TÄITMINE TASUTA ÕPPIMISEKS 

(täiskoormusega eestikeelsel õppekaval ja võõrkeelsel õppekaval sihtstipendiumiga)

Õppekava täitmist tasuta õppimiseks hinnatakse iga õpitud semestri lõpus uue semestri algusele eelneva kuupäeva seisuga.
Tasuta õppimiseks tuleb üliõpilasel igal semestril täita ettenähtud mahus oma õppekava. Täitmisele kuuluv õppemaht on 30 EAPd semestris.  Ainepunkte arvestatakse kokkuvõttes kogu läbitud õppeaja kohta (kumulatiivselt). Lubatud puudujääk, mil õppetasu veel maksma ei pea, on 6 EAPd eelmiste semestrite peale kokku. Kui ainepunktide puudujääk on lubatust suurem, tuleb nende eest tasuda ainepunkti hinna alusel.

Tasuta õppe miinimummahud:

  • esimesel semestril  24 EAP
  • teisel semestril  54 EAP
  • kolmandal semestril 84 EAP
  • neljandal semestril  114 EAP jne.

Õppekava täitmisel lähevad arvesse vaid oma õppekava ained (ka kõrvaleriala ained) ja vabaained õppekavas ettenähtud mahus. Õppekava täitmise mahtu vaadatakse õppekava kontekstis, st õppekavast valitud moodulite ja õppeainete suhtes. Kui muuta valikuid (mooduleid) õppekavas, muutub vastavalt uutele valikutele ka õppekava täitmise maht.

 

Lisasoovitusi

  • Soovitusi kõrgkoolis õppijaile (sh. praktikapakkumised!) — tudengiveeb.ee

 

Tartu Ülikooli õppeosakond
Telefon: +372 737 5625
sisseastumine@ut.ee
Programmijuht: Tiit Roosmaa
Liivi 2 - 327, Tartu
tiit.roosmaa@ut.ee
Õppetööga seonduvad küsimused: Liivi Luik
Liivi 2 - 210, Tartu
Telefon: +372 737 5862
liivi.luik@ut.ee